POESIA CLÀSSICA I CONTEMPORÀNIA
Total Poetes: 591
  Total Poemes: 13919
 
Poemes classificats per autor i ordre alfabètic
Autor alfabètic
Poemes classificats per autor i ordre cronològic
Autor cronològic
Poemes classificats pel lloc de naixement de l'autor
Autor Naixement
Poemes classificats per segle i autor
Segle
Llistat de tots els  poemes per ordre cronològic
Llistat de poemes
Cercador de poemes Tornar
poema
Be m so altat de la manera

Gassull, Jaume

erroresrecomendar

«Be·m so altat de la manera
del vostre dir,
com vos he vist tant embotir
hi atlegar,
fer hi desfer, y apropiar
excellentment
hi satisfer molt finament,
qu’en fe de Deu,
major renom que vos no us creu
haveu guanyat;
mas, vos no ves restar parat
miçer Artes,
quant ell hohi que li digues
«e, donchs, hou hou,
mossenyer meu, par vos que cou»
que barba pits
posa tantost als vostres crits,
hi lo Despi
ferma los ulls lavors en mi
molt alterat».
Respos lavors son advocat:
«O, fidem Dei!
No conexeu vos, corpus mei,
aqueixa gent
qu’en lo seu dir fan fonament
de barrumbales,
hi tot son fet es, ab rialles,
fundar son dret;
ara veuran si y ha pertret
pera obrar.
No·m so volgut tant alargar
yo com podia;
que mes doctors mostrar volia,
y, ab rahons fines,
les Decretals hi Clementines,
hi la gran Suma,
Angel d’Aretzo, Rafel Cuma,
hi l’Albert Gran,
y el Codi, hi l’Andres Johan».
«Sabeu de que»,
Moreno dix, «sobre ma fe,
me so spantat?
Com en hun loch tan senyalat
y en tan gran plaça,
no y ha atlegat sino Barbaça,
miçer Artes».
L’altre respon: «Com an lo pres
de improvis!
Y axi tot hom se n’es be ris,
que be u he vist;
per ço y so yo vengut previst,
hi ben armat.
Pero, mirau, que replicat
gens no mi ha!
Dema veureu qui n’estara,
al poblicar:
car no podem sino guanyar,
per nostra part;
mas, com havem tengut bon art,
be u deya yo,
que, si raho fos en aço,
per la part nostra
seria be com clar se mostra
lo joch egual».
«Sabeu perque us fiu yo senyal,
quant disputaveu?»,
Moreno dix, «vos no y miraveu:
qu’en atlegar,
rahms dexa de rahonar
ab la deessa,
prenent plaer en la gran pressa
que vos tenieu,
com tan espessos enbotieu
axi·ls doctors,
que, per ma fe, los miradors
quants n’i havia
ab gran plaer hi alegria
vos escoltaven».
Y axi, rallant, ells se n’anaven
fent son cami;
mas, l’escriva, tantost alli
per manament
dels jutges, molt diligentment,
ell replega
los actes tots, hi·ls ordena
segons devia.
Y axi, anant se·n dreta via,
ell los porta
als jutges prest, hi·ls presenta
tots los contractes.
Subir