POESIA CLÀSSICA I CONTEMPORÀNIA
Total Poetes: 602
  Total Poemes: 14200
 
Poemes classificats per autor i ordre alfabètic
Autor alfabètic
Poemes classificats per autor i ordre cronològic
Autor cronològic
Poemes classificats pel lloc de naixement de l'autor
Autor Naixement
Poemes classificats per segle i autor
Segle
Llistat de tots els  poemes per ordre cronològic
Llistat de poemes
Cercador de poemes Tornar
poema
D'acte semblant tan virtuos

Fenollar, Bernat

erroresrecomendar

D’acte semblant tan virtuos,
puix lo començ fonch glorios,
tal fi s’espera.
Per ço, nosaltres, sens espera,
jutges donats,
en lo libel ja nomenats
cascu per nom,
mostrar volem per que ni com
lo pris se guanya,
e de concert cascu s’affanya
lo just seguir,
dels assessors hoynt lo dir
que pres havem,
e precehint, com fer devem,
tots d’un acort,
mirant la creu e Qu[i] y es mort,
com se pertany.

En fets semblants per dar lo guany
a qui·l mereix,
en nom d’Aquell d’on proceheix
tot bon juhi.
Vistes les obres sobre·l fi
dels dehidors,
no menys los baxos que·ls majors
jutgant egual;
vist quant la cambra virginal
resta lohada
e d’aquest fet glorificada
alt en lo cel.
Pregam la molt, puix es l’estel
dels navegants,
les nostres penses ignorants,
en tal empresa
que·l digne Mestre de Muntesa,
senyor Visrey,
nos ha donat, sots justa ley
guiar nos vulla.
Vist, donchs, havem de ffulla ’n fulla
nostre libell,
del qual s’ateny lo fruyt tan bell
e delitable,
hoynt lo cant, molt concordable
que·ls rims aporten,
e majorment, perque reporten
les grans favors
de la Mare dels peccadors,
Verge Maria,
salut de nostra malaltia,
goig sens tristor,
en nostres mals lo be major
apres Jhesus,
de caritat, servant bon us,
axi us subve,
que mes desiga nostre be
y el que speram,
que nosaltres qui tant penam
en esta vida,
degudament es, donchs, servida
ab lahors tals,
que tots los bons, hoc hi los mals,
en ella speren,
e per aquella tant prosperen
bons en mellor,
los mals, del mal havent dolor,
en be·s cambien,
en tant que tots quants ne confien
perir no poden,
ans navegant, per molt que roden,
attenyen port.
Per ço·l senyor, ab tal record,
Visrey prudent,
exercitant l’enteniment
dels trobadors,
en lo cartell diu qui lahors
mils li dara
aquell, sens dubte, guanyara
lo pris de seda.
Subir