POESIA CLÀSSICA I CONTEMPORÀNIA
Total Poetes: 619
  Total Poemes: 14621
 
Poemes classificats per autor i ordre alfabètic
Autor alfabètic
Poemes classificats per autor i ordre cronològic
Autor cronològic
Poemes classificats pel lloc de naixement de l'autor
Autor Naixement
Poemes classificats per segle i autor
Segle
Llistat de tots els  poemes per ordre cronològic
Llistat de poemes
Cercador de poemes Tornar
poema
Doloros critz ab votz brava, terribla

Febrer, Andreu

erroresrecomendar

Doloros critz ab votz brava, terribla,
ffelhonamen de vas migjorn nos crida:
o crestians, fenitz tuyt vostra vida,
o recobratz Dieu veray, impassible,
que ce nos ay pres e[n] gran vituperi
lo serazi fors de son tabernacle,
e tornats lo lay denant lo trinacle
on l’a penat del cegrat ciminteri!

Qu’er es lo temps pel divinal misteri
predestinatz, on cove, morts, abatre
tots los infels qu’en les parts del mon quatre,
del Cruciffix mestreso l’aut imperi,
say començan per terra de Granada,
e discorren tota la Barbaria;
que del sol colch tro lay on naixs tot dia
no·n remanch us de lor secta malvada.

E donchs, prendam tuyt la santa cruzada
e comencem crusel batalha fera,
car lonch temps ha que ’b gran joy nos espera
la grand’onor qui·ns sta ’parelhada;
car lay veyrem trocegar [e] ’scuxendre
morts per quartiers, e volar caps e torces,
intrar murs forts, torrç e castelhs per forces,
que no·s pora res contra nos deffendre.

Lavos dira que no pot mays compendre,
lo preyon potz de l’infernal abisme,
dels sperits qu’exiran del morisme,
car a l’intrar feran lo portal fendre,
e no·y haura satans qui plus ne vulha,
ans diran tots: «Gitatz los los defora!»;
e li crusats crideran: «Er es l’ora
que·l lach d’infern tots los moros aculha!»

Si tombaran com fay la sequa fulha
dels cims dels branchs, que·l forts vent enderrocha,
barbres e turchs, alarps e·ls de Marrocha,
e nos firen pendrem la lur despulha,
meten a fons e gitan foch e flama
viles e burchs, lochs, ciutats e mesquitas;
e no us curets q’us ne sia ja quites,
si donchs lo nom de Jesuchrist no clama.

Mayres de Dieu, a vos sola reclama,
qu’etz segurs ports de la nostra natura,
lo pobles christ, que·l guartetz de pressura
de l’Inimich qui·ls peccadors aflama,
sopleyan Celh qui fon sus la colonda
greumen betutz per l’amor que·ns havia,
qu’entre los sants benehuyrada sia
en peradis nostra vida segonda.

Angel, per ço que l’aspre mort no·m tonda,
digatz per me cent jorns l’avemaria
que·m promates, car en la companyia
dels sants crosatz passi delay sus l’onda.
Subir