POESIA CLÀSSICA I CONTEMPORÀNIA
Total Poetes: 605
  Total Poemes: 14293
 
Poemes classificats per autor i ordre alfabètic
Autor alfabètic
Poemes classificats per autor i ordre cronològic
Autor cronològic
Poemes classificats pel lloc de naixement de l'autor
Autor Naixement
Poemes classificats per segle i autor
Segle
Llistat de tots els  poemes per ordre cronològic
Llistat de poemes
Cercador de poemes Tornar
poema
Lavos prestament y tots sens perea

Fenollar, Bernat

erroresrecomendar

Lavos prestament y tots sens perea,
lançaren les sorts ensemps d’un acort,
complint la scriptura, que diu ab ferea:
Partit s’an mes robes ab molta destrea
y sobre ma roba gitaren gran sort.
E los tals ministres les tals sorts lançaren,
mirant ho la mare, amichs y germans;
y axi, ab l’estrem de mort la penaren,
mirant que les robes los saigs s’enportaren
qu’en tanta pobrea filaren ses mans.
Subir