POESIA CLÀSSICA I CONTEMPORÀNIA
Total Poetes: 621
  Total Poemes: 14645
 
Poemes classificats per autor i ordre alfabètic
Autor alfabètic
Poemes classificats per autor i ordre cronològic
Autor cronològic
Poemes classificats pel lloc de naixement de l'autor
Autor Naixement
Poemes classificats per segle i autor
Segle
Llistat de tots els  poemes per ordre cronològic
Llistat de poemes
Cercador de poemes Tornar
poema
Lo Pere

Fenollar, Bernat

erroresrecomendar

Per cert, hostiaria e bona serventa,
puix tant tu desiges saber yo qui so,
yo so galileu, no penses que menta,
pobre pexcador, que sols me contenta
tal vida seguir en pobra mayso.
E, al que·m demanes, si yo per ventura
dels seus tants dexebles seria la hu,
te dich que no u so, ni se hon atura,
ne may fuy ab ell, ni tinch d’aquell cura,
ni dels qui·l seguexen conech yo algu.
Subir