POESIA CLÀSSICA I CONTEMPORÀNIA
Total Poetes: 621
  Total Poemes: 14648
 
Poemes classificats per autor i ordre alfabètic
Autor alfabètic
Poemes classificats per autor i ordre cronològic
Autor cronològic
Poemes classificats pel lloc de naixement de l'autor
Autor Naixement
Poemes classificats per segle i autor
Segle
Llistat de tots els  poemes per ordre cronològic
Llistat de poemes
Cercador de poemes Tornar
poema
Mas ara n lo mon per fer la conquesta

Fenollar, Bernat

erroresrecomendar

Mas, ara ’n lo mon, per fer la conquesta
de tots los humans ab humilitat,
tenint yo de carn mortal sobrevesta,
ha d’esser en tot ma voluntat presta
a quant en lo cel es ja ordenat.
E, puix lo decret de gran senyoria,
ab que yo so rey d’aquest mon, no·l tinch,
mas sols del meu pare que vol que yo sia
a tu huy subjecte, donchs, no·t dich falsia
dient que·l meu regne aci no·l sostinch.
Subir