POESIA CLÀSSICA I CONTEMPORÀNIA
Total Poetes: 626
  Total Poemes: 14813
 
Poemes classificats per autor i ordre alfabètic
Autor alfabètic
Poemes classificats per autor i ordre cronològic
Autor cronològic
Poemes classificats pel lloc de naixement de l'autor
Autor Naixement
Poemes classificats per segle i autor
Segle
Llistat de tots els  poemes per ordre cronològic
Llistat de poemes
Cercador de poemes Tornar
poema
Mon car senyor N'Amfos

March, Pere

erroresrecomendar

Mon car senyor N’Amfos,
er vull contar ab vos,
com fay bon servidor
quan ha servit senyor,
ne tengut longament
per luy aur ne argen
ne granda mesios.
Es es ma ’ntencios
de far lo comte tal
que·l tengen per egual
tots aycells qui·l veyran.
Lo compte d’aquest an,
e dels altres passats,
senyor, vull que sapgats
ques stay en despeses,
e si causes ay preses
que no sian ayçi,
per un morabati
eu ne vull pagar cen.

E dich primeramen,
senyor, ques ay despes
tot lo temps ques ay mes
en vos servir axi,
que null rich hom de mi
no·s poch en res servir;
e, si us volgues jaquir,
qui m’agran asemprats
eu n’agra pro trobats,
que m’agron dat assay
diners, quavalls, que may
no u volgi scoltar.
Axi us ay tengut car,
que may volgra de vos
un do que d’altres dos,
qu’ab vos me suy criats.
E, si us es oblidats,
eu ’s faray sovinen
que, del començamen
de tot’aquesta guerra,
vos hay servit per terra
del temps major partida.
E no crey que us oblida
com me volgues amprar
qu’ab vos passas la mar;
eu o fi de bon grat,
que no y fora passat,
senyor, en bona fe,
e vos sabets per que.
Enquer do per despeses
les males nits qu’ay preses,
e, pux, que del cabal
. . .
ay despes, part lo sou,
dels florins, may de nou
centenaris per ver
. . .
qui volets vostra jen
que vagen bellamen
perque us facen honrança.
No us fare longa dança,
mas be pogra dir mes,
car a senyor entes
abasta pro d’aço.

Perpagats En Simo
Xifre, qui sap contar,
e vulla be gardar
lo libre tot arreu,
enaxi com far deu:
contan les rebudes,
les dates abatudes,
ffaça·n compte final.
E, si n’ay lo cabal,
be us stara, senyor,
pero tal servidor
com eu vos suy stats
be·ls degr’aver doblats;
qu’eu ay fayt man servir,
lo qual er no vull dir
car seria seria gran jesta,
es hom a pauca festa
deu far breu lo sermo.
Mas dir totstemps de no
ffara de vos lunyar
cells qui us solen amar
del temps de vostre payre,
mas vos dona vigayre
que·l novell servidor
vos sion trop millor;
e vull vos sovenir
un exemple qu’aug dir:
«Ja no·t pachs de senyor
que, com l’ajes servit,
per novell servidor
te meta en oblit».
Subir