POESIA CLÀSSICA I CONTEMPORÀNIA
Total Poetes: 628
  Total Poemes: 14846
 
Poemes classificats per autor i ordre alfabètic
Autor alfabètic
Poemes classificats per autor i ordre cronològic
Autor cronològic
Poemes classificats pel lloc de naixement de l'autor
Autor Naixement
Poemes classificats per segle i autor
Segle
Llistat de tots els  poemes per ordre cronològic
Llistat de poemes
Cercador de poemes Tornar
poema
No y se mes dir

Beltran, Jaume

erroresrecomendar

No y sé més dir
sino lo que’l salmista
en sos bells salms
y versos diu i canta.
No y sé més dir
en cosa ya tan vista
sino tan sols que’l
trist infern contrista
y alegra los cels hi
lo món cobre
y amanta.
No sé y més dir
ni se ya que
m’escriga de
Nom tan alt,
tan gran,
tan admirable.
No sé y més dir sino
que nos desobliga
del trist infern
y mundanal fatiga
hi nos fa muntar
al goig inextimable.
Donchs, puix lo
sant de vostre
tan mereixer
Jesus no’s pot loar
prou ni compendre,
a Vos loant ¿qui us pot
donar ni creixer?
Sol Vos a Vos qui us
sabeu tot coneixer,
en tals laors vos
podeu tot extendre.
Vos qui sou part ilo
tot de totes coses,
medi y començ
fi sens fi de la vida.
Vos qui sou test
de totes quantes
glosesse poden fer
en les divinals
proses, dar vos
podeu molt gran
labor sens mida.
Subir