POESIA CLÀSSICA I CONTEMPORÀNIA
Total Poetes: 605
  Total Poemes: 14336
 
Poemes classificats per autor i ordre alfabètic
Autor alfabètic
Poemes classificats per autor i ordre cronològic
Autor cronològic
Poemes classificats pel lloc de naixement de l'autor
Autor Naixement
Poemes classificats per segle i autor
Segle
Llistat de tots els  poemes per ordre cronològic
Llistat de poemes
Cercador de poemes Tornar
poema
Segons he ja dit a la hostiaria

Fenollar, Bernat

erroresrecomendar

Segons he ja dit a la hostiaria
dich ar’a vosaltres que yo no·l conech.
La vida liberta yo tinch voluntaria
la sua desllohe car es solitaria,
per ço us dich al clar qu’en ell gens no crech.
Y que yo dexeble d’aquest home sia
axi com dieu vos dich que no u so,
ni may fui present en sa companyia,
ans vull que de fet, si us dich yo falsia,
ensemps ab aquell yo muyra·n preso.
Subir