POESIA CLÀSSICA I CONTEMPORÀNIA
Total Poetes: 626
  Total Poemes: 14813
 
Poemes classificats per autor i ordre alfabètic
Autor alfabètic
Poemes classificats per autor i ordre cronològic
Autor cronològic
Poemes classificats pel lloc de naixement de l'autor
Autor Naixement
Poemes classificats per segle i autor
Segle
Llistat de tots els  poemes per ordre cronològic
Llistat de poemes
Cercador de poemes Tornar
poema
Roig , Albert

Roig , Albert

erroresrecomendar

Des de finals dels anys vuitanta, Albert Roig s’ha anat consolidant com un dels poetes més originals del panorama literari català. La seva poesia se centra sobretot en la síntesi conceptual i en un llenguatge farcit de connotacions. Això fa que siguin textos d’una certa experimentació i on la realitat (sovint la de les terres de l’Ebre) acaba prenent forma, en el sentit estricte de la paraula: acaba convertint-se en una pura formalització literària que incita més al coneixement que no pas al reconeixement. Recentment ha fet el meritori esforç –no gens habitual– de seleccionar i sintetitzar tota la seva obra poètica en un sol volum. Com a assagista ha demostrat una enorme capacitat per a la polèmica, però també una sòlida formació teòrica i de coneixement de la tradició poètica. J. A.
http://hipatia.uab.cat/exposicions/poesiacatalana/albertroig.htm
Poeta i traductor. En un recull de cinquanta poemes, Córrer la taronja, 1979-2001 (Edicions 62 / Empúries, 2002) ha enllestit vint anys de dedicació a la poesia, que ha merescut premis com el Carles Riba amb Vedat (Proa, 1994) o el Miquel de Palol amb La vestidora i el dol (Empúries, 1988). A L’estiu de les paparres o la societat secreta dels poetes (Empúries, 2002) hi ha aplegats part dels seus articles inèdits i publicats. L’any 1999 publica l’assaig Creació del poema (Proa, 1998). Ha traduït autors com W.B. Yeats o Manoel de Barros. Ha estrenat els espectacles Salvatge cor, E descascava a laranja com os dentes i Lleons al jardí (Espill d’Abu Bakr). També és autor de la cantata Flor d’escarabat, amb música de Carles Santos, estrenada el 2007. Al seu darrer llibre, I pelava la taronja amb les dents, retrata els poetes de l’amor, els seus rius, les seves illes i la seva mort.

Dichter und Übersetzer. In dem Gedichtband, Orangenlauf, 1979-2001 (Edicions 62 / Empúries, 2002) fasste er 50 Gedichte aus zwanzig Jahren der Dichtung zusammen, die ihm Preise eingebracht haben wie den Carles-Riba-Preis für Verbot (Proa, 1994) oder den Miquel-de-Palol-Preis für Trauerkleidung (Empúries, 1988). In Der Zeckensommer oder die heimliche Gesellschaft der Dichter (Empúries, 2002) stellte der Autor veröffentlichte und unveröffentlichte Texte zusammen. 1998 entstand der Essay Das Entstehen eines Gedichtes (Proa). Aus seiner Feder stammen Übersetzungen von Autoren wie W.B. Yeats oder Manoel de Barros und Theaterstücke wie Wildes Herz, Dann schälte er die Orange mit den Zähnen und Löwen im Garten (Der Spiegel des Abu Bakr). Für die Kantate Käferblume mit Musik von Carles Santos und uraufgeführt 2007, schuf er das Libretto. Sein letztes Buch Dann schälte er die Orange mit den Zähnen: Ars Amandi handelt von Autoren Herotischer Lyrik, ihren Flüssen, ihren Inseln und ihrem Tod.
Poet and translator. In his collection of fifty poems, Run the Orange: 1979-2001 (Edicions 62 / Empúries, 2002), Albert Roig brought to the public his twenty years of dedication to poetry that has won awards such as the Carles Riba Prize for Preserve (Proa, 1994) and the Miquel de Palol Prize for The Outfitter and the Sorrow (Empúries, 1998). In The Summer of the Pests or the Secret Society of the Poets (Empúries, 2002) he gathers some of his published and unpublished articles. In 1999 he published the essay Creation of the Poem (Proa, 1998). He has translated authors such as W. B. Yeats and Manoel de Barros. He has debuted the shows Savage Heart, And Peeled the Orange with the Teeth and Lions in the Garden (Espill d’Abu Bakr). He is also the author of the cantata Beetle Flower with music by Carles Santos, which debuted in 2007. His latest book, And Peeled the Orange with the Teeth, depicts love poets, their rivers, their islands, and their death.
http://www.llull.cat/llull/estaticos/cat/escriptors/roig.shtml
Subir