POESIA CLÀSSICA I CONTEMPORÀNIA
Total Poetes: 622
  Total Poemes: 14697
 
Poemes classificats per autor i ordre alfabètic
Autor alfabètic
Poemes classificats per autor i ordre cronològic
Autor cronològic
Poemes classificats pel lloc de naixement de l'autor
Autor Naixement
Poemes classificats per segle i autor
Segle
Llistat de tots els  poemes per ordre cronològic
Llistat de poemes
Cercador de poemes Tornar
poema
Cobriu vos lo cap ab lo mantell pobre

Fenollar, Bernat

erroresrecomendar

Cobriu vos lo cap ab lo mantell pobre
que viuda sou, viuda de fill e senyor,
y en obra tan santa sereu fel manobre,
sereu de la sgleya lo rich canelobre
tenint lum encesa de gran fe y amor.
Sereu la columna de nostre sant temple,
sereu lo rich cofre de preu infinit,
sereu nostra guia, sereu gran exemple,
menjant per nosaltres, segons be contemple,
l’anyell en la pasqua que·ns leva l’enffit.
Subir